ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนใช้ pngarts.com (“ไซต์”) ที่ดำเนินการโดย pngarts.com (“พวกเรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการใช้งานไซต์ของคุณที่ pngarts.com
โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเยี่ยมชมหรือเรียกดูเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขตัวพิมพ์ใหญ่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

การสิ้นสุด

เราอาจยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณโดยไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้ทราบ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการริบและทำลายข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่หลังจากการยุติจะยังคงมีผลบังคับแม้การยุติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย pngarts.com
pngarts.com ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

กฎหมายที่บังคับใช้

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและเฉพาะของศาลของประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตแดนที่กำหนดโดย pngarts.com แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน pngarts.com ของคุณ หากศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจศาล ตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับ

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยโพสต์ข้อกำหนดที่อัปเดตบนเว็บไซต์ การใช้ไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการใหม่
โปรดตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้ เข้าถึงหรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไป หรือยุติการใช้งานเว็บไซต์ทันที
รูปภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ `ถึงเจ้าของที่เกี่ยวข้อง!
ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเรา